Y Gymdeithas

Rhaglen y Tymor 2019-2020

28 Hydref 2019 - Noson yng nghwmni Mrs Mair Carrington Roberts,                                  Llafairpwll a Mr Cai Fon Davies, Penrhosgarnedd

                          "Y Gair a'r Gan"

                          Llywydd -   Mr Robert Roberts

                         Gwestwragedd - Mrs Catherine Watkin, Mrs Carol                                                            Edwards a Mrs Bronwen Roberts

 

4 Tachwedd 2019-Noson yng nghwmni "Tant" - Grwp Gwerin Cyfoes

                           Llywydd - Mr Robert Roberts

                           Tocyn £5

 

11 Tachwedd 2019-Sgwrs gan Mr Glyn Jones, Y Bala

                            "Minnau af i Gwm y Cymoedd"

                            Llywydd - Mr Glyn Williams

                            Gwestwragedd - Mrs Anwen Hughes,Mrs Elinor Mason

 

18 Tachwedd 2019-Sgwrs gan Mr Neville Hughes, Bethesda

                            "Dyddiau Difir - atgofion am Hogiau Llandegai"

                            Llywydd - Mr Huw Williams

                           Gwestwragedd - Mrs Heulwen Bott, Mrs Dilys Williams

 

25 Tachwedd 2019-Noson dan ofal Mrs Megan Lloyd Williams,                                            Cwmstradllyn

                            "Naws y Nadolig"

                            Llywydd - Mrs Eirwen Edwards

                           Gwestwragedd - Mrs Eirian Jones, Mrs Iris Jones,                                   Mrs  Mary Trinder

 

9 Rhagfyr 2019 -   Ymarfer Carolau

 

15 Rhagfyr 2019 - Sgwrs gan Mr Alun Pari Huws, Llandudno

                           "Bad Achub Llandudno - Ddoe a Heddiw"

                            Llywydd - Mr Ieuan Lloyd Roberts

                           Gwestwraedd - Mrs Eirwen Edwards, Miss Gwen Jones

 

27 Ionawr 2020 -  Sgwrs gan Mr Phylip Hughes, Trelawnyd

                           "Gwirfoddoli gyda Ffoaduriaid"

                           Llywydd - Mr Alwyn Jones

                           Gwestwragedd - Mrs Betty Roberts, Mrs Nelian Owen