Digwyddiadau 2017

Digwyddiadau

DAU DDYDDIAD I'W COFIO

Yn yr wythnosau yn arwain at y Pasg:

Nos Lun, Mawrth 16

Nos Lun, Mawrth 30

Manylion y cyfarfodydd hyn i ddilyn

GWASANAETH BORE DYDD GWENER Y GROGLITH

Oedfa'r Cymun dan arweiniad ein Gweinidog yng Nghapel Coffa am 9.00yb

CYNGOR EGLWYSI RHYDDION Y GYFFORDD

Chwefror 19 (Nos Iau) am 7 o'r gloch: Cyfarfod Gweddi, Capel Coffa

Mawrth 19 (Nos Iau) am 7 o'r gloch: Cyfarfod Gweddi, Preswylfa


CYNLLUN Y FFORDD

Bydd cyfle i weld DVD eto ac i gael trafodaeth arno 

Nos Fawrth, 6 Tachwedd 2018 am 7 or gloch